Postanowienie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 151/2024
Komisarza Wyborczego w Toruniu I
z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 178 § 7 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Toruniu I postanawia co następuje:

§ 1.
Zwołuję pierwsze posiedzenia powiatowych, miejskich, gminnych komisji wyborczych z obszaru właściwości na dzień 27 lutego 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibach komisji.

§ 2.
Organizację posiedzeń zapewniają organy obsługujące i gwarantujące techniczno-materialne warunki pracy właściwych komisji.

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Treść postanowienia w postaci pliku PDF: POBIERZ (267kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jacek Grela (26 lutego 2024)
Opublikował: Dariusz Banach (26 lutego 2024, 12:45:31)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 38