Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o liczbie radnych wybieranych do sejmiku w kadencji 2024-2029

O B W I E S Z C Z E N I E
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 8 listopada 2023 r.
Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497)
podaję do wiadomości publicznej
liczbę radnych wybieranych do Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2024-2029
ustaloną, po porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Bydgoszczy I,
Zarządzeniem Nr 326/2023 z dnia 8 listopada 2023 r.


POBIERZ (194kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Mikołaj Bogdanowicz (8 listopada 2023)
Opublikował: Dariusz Banach (22 listopada 2023, 13:09:40)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117