Oświadczenia majątkowe za 2022 rok

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Wyłączenie jawności informacji zawartych w części B oświadczeń majątkowych, czyli informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz informacji o miejscu położenia nieruchomości wymienionych w części A oświadczenia, następuje na mocy art. 25 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.Rada Powiatu Chełmińskiego - kadencja 2018-2023

Janusz Błażejewicz
Przewodniczący Rady
pobierz oświadczenie (635kB) pdf

Magdalena Pudło
Zastępca Przewodniczącego Rady
pobierz oświadczenie (588kB) pdf

Radni Powiatu:

Halina Chrzanowska

pobierz oświadczenie (770kB) pdf

Zdzisław Gamański
pobierz oświadczenie (920kB) pdf

Małgorzata Giżyńska
pobierz oświadczenie (476kB) pdf

Violetta Gryszan
pobierz oświadczenie (828kB) pdf

Dariusz Jach
pobierz oświadczenie (825kB) pdf

Damian Kołodziejek
pobierz oświadczenie (554kB) pdf

Barbara Konieczna
pobierz oświadczenie (812kB) pdf

Mariusz Krzemiński
pobierz oświadczenie (746kB) pdf

Paweł Marwitz
pobierz oświadczenie (594kB) pdf

Irena Modliborska
pobierz oświadczenie (733kB) pdf

Aleksander Peszka
pobierz oświadczenie (475kB) pdf

Marcin Pilarski
pobierz oświadczenie (588kB) pdf

Piotr Siębor
pobierz oświadczenie (2442kB) pdf

Dariusz Śliwiński
pobierz oświadczenie (670kB) pdf

Antoni Zimon
pobierz oświadczenie (805kB) pdfZarząd Powiatu Chełmińskiego - kadencja 2018-2023

Zdzisław Gamański

Przewodniczący Zarządu Powiatu / Starosta Chełmiński
pobierz oświadczenie (920kB) pdf

Wojciech Bińczyk
Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu / Wicestarosta Chełmiński
pobierz oświadczenie (644kB) pdf

Małgorzata Giżyńska
Członek Zarządu Powiatu
pobierz oświadczenie (478kB) pdf

Damian Kołodziejek
Członek Zarządu Powiatu
pobierz oświadczenie (559kB) pdf

Dariusz Śliwiński

Członek Zarządu Powiatu
pobierz oświadczenie (736kB) pdfDyrektorzy jednostek

Aleksandra Głowacka

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie
pobierz oświadczenie (860kB) pdf

Dorota Żulewska
Dyrektor Zespołu Szkół CKP w Grubnie
pobierz oświadczenie (762kB) pdf

Piotr Orłowicz
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie
pobierz oświadczenie (634kB) pdf

Jacek Kordowski
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie
pobierz oświadczenie (944kB) pdf

Dorota Jakubowska
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie
pobierz oświadczenie (719kB) pdf

Sławomir Cieślicki
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie
pobierz oświadczenie (597kB) pdf

Mariusz Kalkiewicz
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie
pobierz oświadczenie (675kB) pdf

Grzegorz Sziming
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu
pobierz oświadczenie (665kB) pdf

Wojciech Woźny
Dyrektor Domu Dziecka w Chełmnie
pobierz oświadczenie (826kB) pdf

Ewa Wirosławska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
pobierz oświadczenie (698kB) pdf

Marzanna Ossowska
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
pobierz oświadczenie (555kB) pdf


Naczelnicy wydziałów

Tadeusz Derebecki

Sekretarz Powiatu
pobierz oświadczenie (557kB) pdf

Janina Siemiątkowska
Skarbnik Powiatu
pobierz oświadczenie (891kB) pdf

Dorota Ćwik
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
pobierz oświadczenie (729kB) pdf

Dorota Beska
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
pobierz oświadczenie (681kB) pdf

Zbigniew Bernacki
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
pobierz oświadczenie (474kB) pdf

Arkadiusz Beska
Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska
pobierz oświadczenie (740kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (18 sierpnia 2023)
Opublikował: Dariusz Banach (18 sierpnia 2023, 12:12:27)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 561