Rok 2018

Sprawozdania za 2018 rok:


Zbiorcze sprawozdania (kwartalne):

- za I kwartał 2018 roku: POBIERZ (34kB) pdf
- za II kwartał 2018 roku: POBIERZ (38kB) pdf
- za III kwartał 2018 roku: POBIERZ (91kB) pdf
- za IV kwartał 2018 roku: POBIERZ (106kB) pdf

Zbiorcze sprawozdanie (roczne):

- za 2018 rok: POBIERZ (768kB) pdf

Zawartość:
- wykonanie budżetu JST za 2018 r.;
- kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;
- kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4;
- kwota dotacji otrzymanych z budżetu JST oraz udzielonych innym JST;
- wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji;
- udzielone ulgi i umorzenia podatkowe;
- udzielona pomoc publiczna;

Pozostałe sprawozdania za 2018 rok:

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego: POBIERZ (222kB) pdf
Sprawozdanie Rb-27S: POBIERZ (172kB) pdf
Sprawozdanie Rb-28S : POBIERZ (381kB) pdf
Sprawozdanie Rb-N : POBIERZ (348kB) pdf
Sprawozdanie Rb-NDS : POBIERZ (79kB) pdf
Sprawozdanie Rb-Z : POBIERZ (127kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (26 kwietnia 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (26 kwietnia 2018, 08:19:46)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (16 maja 2019, 09:56:33)
Zmieniono: dodano sprawozdania za 2018 rok: zbiorcze, Rb27S, Rb28S, RbN, RbNDS, RbZ, bilans

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1030