Zgłoszenie znak AABŚ.A.6743.389.2015.JB

Zgłoszenie znak AABŚ.A.6743.389.2015.JB

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy:

Zgłoszenia dokonano dnia 13.10.2015r.

Inwestor: Państwo Benita i Dipanjan Ghosh
 
Przedmiot zgłoszenia: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 670/10, wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą, na działkach nr 670/10, 670/1, 492, obręb ewidencyjny nr 3, jednostka ewidencyjna miasto Chełmno.

Dodano dnia 16.11.2015 r.
Do zgłoszenia w ustawowym terminie nie wniesiono sprzeciwu.

metryczka


Wytworzył: Joanna Bobowska (14 października 2015)
Opublikował: Waldemar Sałdecki (14 października 2015, 15:01:54)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Beska (16 listopada 2015, 11:08:16)
Zmieniono: Dodano informację o braku sprzeciwu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 797