Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHEŁMNIE

86-200 Chełmno,
ul. Harcerska 1
Sekretariat: 0-56/677-24-46
Fax: 0-56/677-24-46
e-mail:

Dyrektor
Ewa Wirosławska


Opis działalności:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej o charakterze publicznym dotyczącym polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych.

Główne zadania:
1. Kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej.
2. Kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo-wychowawczych.
3. Organizacja i pomoc rodzinom zastępczym.
4. Udzielanie pomocy finansowej pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze oraz opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno-wychowacze.
5. Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:
- współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działania zmierzające do ograniczania skutków niepełnosprawności,
- rozpatrywanie wniosków kwalifikacyjnych i dofinansowywanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,
- dofinansowywanie sportu, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- dofinansowywanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznym w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- przygotowanie dokumentacji związanej z udzieleniem pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej lub dofinansowaniem oprocentowania bankowego kredytów osobie niepełnosprawnej
- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych


O ustalenie niepełnosprawności można ubiegać się w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który znajduje się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Telefony:

Pracownik ds. domów pomocy społecznej
0-56/677-24-46

Pracownik ds. domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych
0-56/677-24-28

Pracownik ds. rodzin zastępczych
0-56/677-24-49

Pracownik ds. osób niepełnosprawnych
0-56/677-24-12


metryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (13 czerwca 2006)
Opublikował: Dariusz Banach (13 czerwca 2006, 14:25:25)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (18 sierpnia 2023, 12:53:57)
Zmieniono: archiwizacja oświadczeń majątkowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9453