Powiatowe Centrum Pomocy RodziniePOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHEŁMNIE

86-200 Chełmno,
ul. Słowackiego 3
Sekretariat: 0-56/677-24-46
Fax: 0-56/677-24-46
e-mail:


Dyrektor
Ewa Wirosławska

oświadczenie majątkowe za 2013 rok (163kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2014 rok (173kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (157kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2016 rok (378kB) pdf


Wyłączenie jawności informacji zawartych w części B oświadczeń majątkowych, czyli informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz informacji o miejscu położenia nieruchomości wymienionych w części A oświadczenia, następuje na mocy art. 25 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.


Opis działalności:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej o charakterze publicznym dotyczącym polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych.

Główne zadania:
1. Kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej.
2. Kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo-wychowawczych.
3. Organizacja i pomoc rodzinom zastępczym.
4. Udzielanie pomocy finansowej pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze oraz opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno-wychowacze.
5. Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:
- współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działania zmierzające do ograniczania skutków niepełnosprawności,
- rozpatrywanie wniosków kwalifikacyjnych i dofinansowywanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,
- dofinansowywanie sportu, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- dofinansowywanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznym w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- przygotowanie dokumentacji związanej z udzieleniem pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej lub dofinansowaniem oprocentowania bankowego kredytów osobie niepełnosprawnej
- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych


O ustalenie niepełnosprawności można ubiegać się w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który znajduje się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Telefony:

Pracownik ds. domów pomocy społecznej
0-56/677-24-46

Pracownik ds. domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych
0-56/677-24-28

Pracownik ds. rodzin zastępczych
0-56/677-24-49

Pracownik ds. osób niepełnosprawnych
0-56/677-24-12


metryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (13 czerwca 2006)
Opublikował: Dariusz Banach (13 czerwca 2006, 14:25:25)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (8 października 2019, 14:52:58)
Zmieniono: archiwizacja oświadczeń majątkowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7491