Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

 
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Mariusz Szymański
86-200 Chełmno
ul. Słowackiego 3
(056) 677 24 56
e-mail: pinb@powiat-chelmno.pl

 
Opis działalności:
Podstawą działania PINB w Chełmnie jest ustawa z dnia 7 lipca – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

Do zadań PINB należy:
- sprawowanie kontroli nad procesem budowlanym od chwili wydanej prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, do chwili zakończenia robót,
- kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych,
- prowadzenie postępowania wyjaśniającego katastrofy budowlane,
- przyjmowanie zgłoszeń o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę,
- wydawanie pozwoleń na użytkowanie obiektu,

metryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (19 czerwca 2006)
Opublikował: Dariusz Banach (19 czerwca 2006, 11:31:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 9804