Sprawozdania za rok 2007

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest w terminie do 31 maja roku następnego podać do publicznej wiadomości informację obejmującą:

a) wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki,
pobierz plik (107kB) pdf

b) kwota zobowiązań wymagalnych,
pobierz plik (272kB) pdf
pobierz plik (29kB) pdf

c) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,
pobierz plik (198kB) pdf

d) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,
pobierz plik (29kB) pdf

e) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
pobierz plik (33kB) pdf

f) wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.
pobierz plik (692kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marzenna Komorowska (27 maja 2008)
Opublikował: Dariusz Banach (27 maja 2008, 10:51:00)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (27 maja 2008, 15:01:44)
Zmieniono: korekta tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3188