string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 181/2009Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 26 sierpnia 2009w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2010 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; Dz. U z 2002 Nr 23,poz. 220, nr 62, poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz. U z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Dz. U z 2007 r. Nr 173, poz.1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111,Nr 223, poz.1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz.753) oraz § 1 Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXXV/281/2006 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej:

Uchwała nr 181/2009
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 26 sierpnia 2009


w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; Dz. U z 2002 Nr 23,poz. 220, nr 62, poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz. U z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Dz. U z 2007 r. Nr 173, poz.1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111,Nr 223, poz.1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz.753) oraz § 1 Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXXV/281/2006 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej:


Zarząd Powiatu w Chełmnie  
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Ustala się na 2010 rok założenia do prac nad budżetem Powiatu Chełmińskiego zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wysokość rezerwy ogólnej wynosi do 1% planowanych wydatków.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu:
 
 
 Zdzisław Gamański

załącznik nr 1 do uchwały (26kB) word

załącznik nr 2 do uchwały (11kB) word

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (8 września 2009, 09:30:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2215