string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 179/2009Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 5 sierpnia 2009w sprawie stanowiska dotyczącego planów likwidacji prokuratur rejonowychNa podstawie § 22 ust. 2 Statutu Powiatu Chełmińskiego przyjętego Uchwałą Nr IX/70/07 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 września 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Chełmińskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r., Nr 8, poz. 160 z późn. zm.)

Uchwała nr 179/2009
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 5 sierpnia 2009


w sprawie stanowiska dotyczącego planów likwidacji prokuratur rejonowych

Na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Powiatu Chełmińskiego przyjętego Uchwałą Nr IX/70/07 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 września 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Chełmińskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r., Nr 8, poz. 160 z późn. zm.)


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje :

 
§ 1.
Przyjmuje się stanowisko w sprawie planów likwidacji prokuratur rejonowych, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
/Zdzisław Gamański/
 
 
  załącznik do uchwały (24kB) word
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (8 września 2009, 09:20:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2191