string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 178/2009Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 5 sierpnia 2009zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej na wynajem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego. Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281 poz. 2782, Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, Dz. U. z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i Nr 220, poz. 1601, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340 i Nr 98, poz. 817)

Uchwała nr 178/2009
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 5 sierpnia 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej na wynajem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281 poz. 2782, Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, Dz. U. z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i Nr 220, poz. 1601, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340 i Nr 98, poz. 817)


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale nr 110/08 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na wynajem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego
w § 2 dodaje się ust. 7 i 8 następującej treści:
„§ 2. 7. Pani Barbara Tomaszewska – Podinspektor Wydziału GKN”.
„§ 2. 8. Pani Magdalena Gross – Referent Wydziału GKN”.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
Zdzisław Gamański

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (8 września 2009, 09:07:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3078