string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 171/2009Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 1 lipca 2009w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w ChełmnieNa podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218)

Uchwała nr 171/2009
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 1 lipca 2009


w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218)


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje

 
§ 1. Przyjąć regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
 
 
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 119/08 z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie.
 
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu  
 
Zdzisław Gamański
 
 

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (8 września 2009, 08:45:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2431