string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 170/2009Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 1 lipca 2009w sprawie: wezwania do ugody w sprawie wykupu gruntów. Na podstawie art. 32 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 czerwca 2008 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. t.j. 2001 nr 114 poz.1592)

Uchwała nr 170/2009
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 1 lipca 2009


w sprawie: wezwania do ugody w sprawie wykupu gruntów.

Na podstawie art. 32 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 czerwca 2008 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. t.j. 2001 nr 114 poz.1592)


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1 Odmówić zawarcia ugody na warunkach zaproponowanych przez pana Piotra Rutkowskiego w sprawie wykupu działek w trybie art. 13 ust 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721).
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                  Przewodniczący Zarządu Powiatu
                                  
                                                                                   /Zdzisław Gamański/

 

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (8 września 2009, 08:34:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2047