string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 127/2008Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 29 grudnia 2008w sprawie zatwierdzenia regulaminu Konkursu „Ekologiczne sołectwo” Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1) i 13) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 407 pkt 1), w związku z art. 406 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r., Dz. U. nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Uchwała nr 127/2008
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie zatwierdzenia regulaminu Konkursu „Ekologiczne sołectwo”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1) i 13) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 407 pkt 1), w związku z art. 406 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r., Dz. U. nr 25, poz. 150 z późn. zm.)


Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:
 
 
 
§ 1. Zatwierdza się regulamin Konkursu „Ekologiczne sołectwo”, który stanowi załącznik do uchwały.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się staroście chełmińskiemu.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 Przewodniczący Zarządu Powiatu  
 
 /Zdzisław Gamański/
 
 
 
 
                                                                          
  załącznik do uchwały (38kB) word

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (12 marca 2009, 15:46:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3436