string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 118/2008Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 29 października 2008zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu chełmińskiego na rok 2008.Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) i § 10 ust. 3 Uchwały Nr XI/93/07 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2008:

Uchwała nr 118/2008
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 29 października 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu chełmińskiego na rok 2008.

Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) i § 10 ust. 3 Uchwały Nr XI/93/07 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2008:


Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
W Uchwale Nr XI/93/07 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu chełmińskiego na rok 2008, zmienionej uchwałami:
Rady Powiatu Nr XII/98/08 z dnia 20 lutego 2008 r.,
Zarządu Powiatu Nr 82 z dnia 26 marca 2008 r.,
Zarządu Powiatu Nr 88 z dnia 09 kwietnia 2008 r.,
Rady Powiatu Nr XIII/115/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r.,
Zarządu powiatu Nr 93/08 z dnia 14 maja 2008 r.,
Zarządu Powiatu Nr 99/08 z dnia 04 czerwca 2008 r.,
Rady Powiatu Nr XIV/124/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
Zarządu Powiatu Nr 100/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
Zarządu Powiatu Nr 109/08 z dnia 23 lipca 2008 r.
Zarządu Powiatu Nr 111/08 z dnia 12 sierpnia 2008 r.
Zarządu Powiatu Nr 113/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r.
Rady Powiatu Nr 135/08 r. z dnia 17 września 2008 r.
Zarządu Powiatu Nr 114/08 z dnia 24 września 2008 r.
Zarządu Powiatu Nr 117/08 z dnia 15.10.2008 r.
dokonuje się zmian w załącznikach:
- Nr 1 i 1a zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a niniejszej uchwały,
- Nr 2 i 2a zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański


Załączniki:
Dochody (61kB) pdf
Wydatki (177kB) pdf

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (18 listopada 2008, 13:44:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3180