string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 119/2008Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 5 listopada 2008w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218)

Uchwała nr 119/2008
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 5 listopada 2008


w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218)


Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje

§ 1.
Przyjąć regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.
Traci moc Uchwała Nr 115/2004 z dnia 27 października 2004 roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie.

§ 3.
Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (6 listopada 2008, 10:43:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3669