string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 115/2008Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 8 października 2008w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie w przypadku nieobecności dyrektora Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami: Dz.U. 2004: Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; Dz.U. 2005: Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; Dz.U. 2006: Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; Dz. U. 2007: Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; Dz.U. 2008: Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917)

Uchwała nr 115/2008
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 8 października 2008


w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie w przypadku nieobecności dyrektora

Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami: Dz.U. 2004: Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; Dz.U. 2005: Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; Dz.U. 2006: Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; Dz. U. 2007: Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; Dz.U. 2008: Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917)


Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyznacza się Panią Monikę Niewiarowską-Zych do pełnienia zastępstwa dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie w przypadku nieobecności dyrektora.

§ 2.
Traci moc Uchwała Nr 11/06 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie w przypadku nieobecności dyrektora.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (15 października 2008, 11:10:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3594