string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 110/2008Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 23 lipca 2008w sprawie powołania komisji przetargowej na wynajem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281 poz. 2782, Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i Nr 220, poz. 1601, Dz. U. z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz. 369)

Uchwała nr 110/2008
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23 lipca 2008


w sprawie powołania komisji przetargowej na wynajem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281 poz. 2782, Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i Nr 220, poz. 1601, Dz. U. z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz. 369)


Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
Powołać komisję przetargową w celu przeprowadzania przetargów na wynajem nieruchomości Powiatu Chełmińskiego.

§ 2.
W skład komisji przetargowej powołuje się następujące osoby:
1. Tadeusz Derebecki - Sekretarz Powiatu - przewodniczący komisji
2. Janina Siemiątkowska - Skarbnik Powiatu - zastępca przewodniczącego komisji
3. Zbigniew Bernacki - Naczelnik Wydziału GKN - członek komisji
4. Helena Piątek - Podinspektor Wydziału GKN - członek komisji
5. Beata Żebrowska - Inspektor Wydziału GKN - członek komisji
6. Karolina Ogar - Referent Wydziału GKN - członek komisji

§ 3.
Komisja przetargowa może przeprowadzać czynności przetargowe w składzie minimum czteroosobowym, a decyzje podjęte przez taką liczbę członków są obowiązujące.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (15 października 2008, 11:04:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4634