string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 98/2008Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 28 maja 2008w sprawie: zgody na realizację projektu „Świadomi swojej wartości”, realizowanego w ramach Działania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218)

Uchwała nr 98/2008
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28 maja 2008


w sprawie: zgody na realizację projektu „Świadomi swojej wartości”, realizowanego w ramach Działania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218)


Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
Zgadza się na realizację projektu „Świadomi swojej wartości”, realizowanego w ramach Działania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (15 października 2008, 11:00:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3362