string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 11Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 22 maja 2024w sprawie zatwierdzenia regulaminu powiatowego konkursu na „Powiatowy witacz dożynkowy” Dożynki Powiatowo – Gminne – etap powiatowy.Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107)

Uchwała nr 11
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22 maja 2024


w sprawie zatwierdzenia regulaminu powiatowego konkursu na „Powiatowy witacz dożynkowy” Dożynki Powiatowo – Gminne – etap powiatowy.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107)


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Zatwierdza się regulamin konkursu na „Powiatowy  witacz dożynkowy” Dożynki Powiatowo – Gminne – etap powiatowy.
 
§ 2.  Regulamin, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
    
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 

Regulamin (48kB) word
oświadczenie (38kB) word   
 
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (23 maja 2024, 14:55:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 17