string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 12Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 22 maja 2024w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/2024 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów w porze nocnej w 2024 r.Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 94 ust. 3 i ust. 9 pkt 2 oraz ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (T.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 686)

Uchwała nr 12
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22 maja 2024


w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/2024 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów w porze nocnej w 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 94 ust. 3 i ust. 9 pkt 2 oraz ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (T.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 686)


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale 4/2024 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów w porze nocnej w 2024 r. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Wyznacza się do pełnienia dyżurów podlegających finansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w porze nocnej w godzinach 21.00 – 23.00 we wszystkie dni tygodnia w roku 2024 następujące apteki ogólnodostępne na terenie powiatu chełmińskiego:

Termin dyżurów:
3 czerwca – 9 czerwca 2024 r.
24 czerwca - 30 czerwca 2024 r.
15 lipca – 21 lipca 2024 r.
5 sierpnia – 11 sierpnia 2024 r.
26 sierpnia – 1 września  2024 r.
16 września – 22 września 2024 r.
7 października – 13 października 2024 r.
28 października - 3 listopada 2024 r.
18 listopada – 24 listopada 2024 r.
9 grudnia – 15 grudnia 2024 r.
30 grudnia - 31 grudnia 2024 r.
Oznaczenie apteki: Apteka PRIMA prowadzona w Chełmnie przy ul. Łunawskiej 1, przez M2 Farma sp. z o.o. ul. Hurtowa 2, 62-510 Konin.
 
Termin dyżurów:
10 czerwca – 16  czerwca 2024 r.
1 lipca – 7  lipca 2024 r.
22 lipca – 28  lipca 2024 r.
12 sierpnia – 18 sierpnia 2024 r.
2 września – 8 września 2024 r.
23 września – 29 września 2024 r.
14 października – 20 października 2024 r.
4 listopada – 10 listopada 2024 r.
25 listopada – 1 grudnia 2024 r.
16 grudnia – 22 grudnia 2024 r.
Oznaczenie apteki: „APTEKA DLA ZDROWIA” prowadzona w Chełmnie przy ul. Młyńskiej 7, przez FARM – MED Jacek Leszczyński
   
Termin dyżurów:
17 czerwca – 23 czerwca 2024 r.
8 lipca – 14  lipca 2024 r.
29 lipca – 4  sierpnia 2024 r.
19 sierpnia – 25 sierpnia 2024 r.
9 września – 15 września 2024 r.
30 września – 6 października 2024 r.
21 października – 27 października 2024 r.
11 listopada – 17 listopada 2024 r.
2 grudnia – 8 grudnia 2024 r.
23 grudnia – 29 grudnia 2024 r.”
Oznaczenie apteki: Apteka GEMINI prowadzona w Chełmnie os. M. C. Skłodowskiej 19, przez APTEKA GEMINI HÜTTER SP. Z O. O., ul. Harcerska 10, 84-202 Wejherowo”
 
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (22 maja 2024, 16:01:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40