string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 6Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 15 maja 2024w sprawie zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla studentów uczelni wyższej kształcących się na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, farmacja, fizjoterapia lub analityka medycznaNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz § 8 ust. 1 Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów uczelni wyższej kształcących się na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, farmacja, fizjoterapia lub analityka medyczna stanowiącego załącznik do Uchwały NR XXXIV/248/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 maja 2023 r.

Uchwała nr 6
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 15 maja 2024


w sprawie zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla studentów uczelni wyższej kształcących się na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, farmacja, fizjoterapia lub analityka medyczna

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz § 8 ust. 1 Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów uczelni wyższej kształcących się na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, farmacja, fizjoterapia lub analityka medyczna stanowiącego załącznik do Uchwały NR XXXIV/248/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 maja 2023 r.


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 391 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 sierpnia 2023 w sprawie powołania   Komisji Stypendialnej dla studentów uczelni wyższej kształcących się na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, farmacja, fizjoterapia lub analityka medyczna, § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,§ 1. Powołuje się Komisję Stypendialną, której celem jest wytypowanie kandydatur do otrzymania stypendiów dla studentów kształcących na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo,  ratownictwo medyczne, farmacja, fizjoterapia lub analityka medyczna, w składzie:
1. Członkowie Zarządu Powiatu:
- Dorota Żulewska  – przewodnicząca Komisji,
- Krzysztof Poliwko”
 
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
 
          
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (15 maja 2024, 15:37:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 20