string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 4/2024Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 7 maja 2024w sprawie wyznaczenia aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów w porze nocnej w 2024 r. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 94 ust. 3 i ust. 9 pkt 2 oraz ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (T.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2301 ze zm.)1)

Uchwała nr 4/2024
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7 maja 2024


w sprawie wyznaczenia aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów w porze nocnej w 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 94 ust. 3 i ust. 9 pkt 2 oraz ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (T.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2301 ze zm.)1)


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się do pełnienia dyżurów podlegających finansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w porze nocnej w godzinach 21.00 – 23.00 we wszystkie dni tygodnia w roku 2024 następujące apteki ogólnodostępne na terenie powiatu chełmińskiego:

Termin dyżurów: 3 czerwiec – 11 sierpień 2024 r.
Oznaczenie apteki: Apteka PRIMA prowadzona w Chełmnie przy ul. Łunawskiej 1, przez M2 Farma sp. z o.o., ul. Hurtowa 2, 62 – 510 Konin

Termin dyżurów: 12 sierpień – 20 październik 2024 r.
Oznaczenie apteki: „APTEKA DLA ZDROWIA” prowadzona w Chełmnie przy ul. Młyńskiej 7, przez FARM – MED Jacek Leszczyński

Termin dyżurów: 21 październik – 31 grudzień 2024 r.
Oznaczenie apteki: Apteka GEMINI prowadzona w Chełmnie os. M. C. Skłodowskiej 19, przez APTEKA GEMINI HÜTTER SP. Z O.O., ul. Harcerska 10, 84-202 Wejherowo

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

/Zdzisław Gamański/


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 605, poz. 650, poz. 1859 i poz. 1938metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (13 maja 2024, 09:52:20)

Ostatnia zmiana: Dorota Podlasińska (13 maja 2024, 12:47:36)
Zmieniono: usunięto niepotrzebnie dodane uzasadnienie do projektu uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 44