string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 3Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 7 maja 2024w sprawie powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w ramach powiatowego konkursu „Produkt lokalny Powiatu Chełmińskiego”.Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz pkt IV i VI. 1 - Regulaminu powiatowego konkursu „Produkt lokalny Powiatu Chełmińskiego”, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 274/2022 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu powiatowego konkursu „Produkt lokalny Powiatu Chełmińskiego” wraz z kartą projektu, kartą budżetu projektu i formularzem sprawozdania z realizacji projektu

Uchwała nr 3
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7 maja 2024


w sprawie powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w ramach powiatowego konkursu „Produkt lokalny Powiatu Chełmińskiego”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz pkt IV i VI. 1 - Regulaminu powiatowego konkursu „Produkt lokalny Powiatu Chełmińskiego”, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 274/2022 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu powiatowego konkursu „Produkt lokalny Powiatu Chełmińskiego” wraz z kartą projektu, kartą budżetu projektu i formularzem sprawozdania z realizacji projektu


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
§ 1.  Powołuje się komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert  w ramach powiatowego konkursu „Produkt lokalny Powiatu Chełmińskiego” w składzie:
1) Damian Kołodziejek – przewodniczący,
2) Dorota Ćwik – członek,
3) Anita Styczeń – członek,
4) Aleksandra Gasin - członek.
 
§ 2.  Uchyla się Uchwałę Nr 281 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w ramach powiatowego konkursu „Produkt lokalny Powiatu Chełmińskiego”.
 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
     
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (13 maja 2024, 08:55:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 37