string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr I /11/2024Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 7 maja 2024w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Chełmińskiego, określenia przedmiotu jej działania i składu osobowegoNa podstawie art 17 ust.1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 r. poz. 107) oraz § 63 ust.2 Statutu Powiatu Chełmińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/157/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Chełmińskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 8, poz. 160 ze. zm. )

Uchwała nr I /11/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7 maja 2024


w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Chełmińskiego, określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego

Na podstawie art 17 ust.1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 r. poz. 107) oraz § 63 ust.2 Statutu Powiatu Chełmińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/157/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Chełmińskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 8, poz. 160 ze. zm. )Rada Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
§1.
Powołuje się Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej w składzie:
 
1)    Nilanjan Ghosh
2)    Małgorzata Giżyńska
3)    Piotr Siębor
4)    Bartłomiej Raś
5)    Mariusz Krzemiński
 
§2.
Ustala się, że przedmiotem działania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej będą następujące zagadnienia:
1)      promocja i ochrona zdrowia,
2)      pomoc społeczna,
3)      wspieranie rodziny i pieczy zastępczej,
4)      polityka prorodzinna,
5)      wspieranie osób niepełnosprawnych.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady
Powiatu Chełmińskiego
                                                         Paweł Marwitz

metryczka


Odpowiada za treść: Wydział Organizacyjny
Opublikował: Alicja Arendt-Pera (8 maja 2024, 11:12:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 59