string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr I /6/2024Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 7 maja 2024w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego i jej składu osobowegoNa podstawie art 16 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 r. poz. 107) oraz § 95 ust. 1 Statutu Powiatu Chełmińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/157/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Chełmińskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 8, poz. 160 ze. zm. )

Uchwała nr I /6/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7 maja 2024


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego i jej składu osobowego

Na podstawie art 16 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 r. poz. 107) oraz § 95 ust. 1 Statutu Powiatu Chełmińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/157/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Chełmińskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 8, poz. 160 ze. zm. )Rada Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
§1.
Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:
 
1)    Violetta Gryszan
2)    Małgorzata Giżyńska
3)    Gabriela Dzięcioł
4)    Aleksander Peszka
5)    Nilanjan Ghosh
 
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady
Powiatu Chełmińskiego
                                                                            Paweł Marwitz
 

metryczka


Odpowiada za treść: Wydział Organizacyjny
Opublikował: Alicja Arendt-Pera (8 maja 2024, 11:10:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 59