string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr I /10/2024Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 7 maja 2024w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego, określenia przedmiotu jej działania i składu osobowegoNa podstawie art 17 ust.1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 r. poz. 107) oraz § 63 ust.2 Statutu Powiatu Chełmińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/157/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Chełmińskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 8, poz. 160 ze. zm. )

Uchwała nr I /10/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7 maja 2024


w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego, określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego

Na podstawie art 17 ust.1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 r. poz. 107) oraz § 63 ust.2 Statutu Powiatu Chełmińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/157/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Chełmińskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 8, poz. 160 ze. zm. )Rada Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
§1.
Powołuje się Komisję Edukacji, Kultury, Sportu  i Turystyki  w składzie:
 
1)    Barłomiej Raś
2)    Violetta Gryszan
3)    Janusz Błażejewicz
4)    Aleksander Peszka
5)    Paweł Marwitz
 
§2.
Ustala się, że przedmiotem działania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu
i Turystyki będą następujące zagadnienia:
1)    edukacja publiczna,
2)    kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,
3)    kultura fizyczna i turystyka,
4)    współpraca z organizacjami pozarządowymi,
5)    promocja powiatu.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Powiatu Chełmińskiego
                                                                  Paweł Marwitz
    
 

metryczka


Odpowiada za treść: Wydział Organizacyjny
Opublikował: Alicja Arendt-Pera (8 maja 2024, 11:09:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 62