string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr I /8/2024Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 7 maja 2024w sprawie powołania Komisji Budżetu i Mienia Rady Powiatu Chełmińskiego, określenia przedmiotu jej działania i składu osobowegoNa podstawie art 17 ust.1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 r. poz. 107) oraz § 63 ust.2 Statutu Powiatu Chełmińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/157/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Chełmińskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 8, poz. 160 ze. zm. )

Uchwała nr I /8/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7 maja 2024


w sprawie powołania Komisji Budżetu i Mienia Rady Powiatu Chełmińskiego, określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego

Na podstawie art 17 ust.1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 r. poz. 107) oraz § 63 ust.2 Statutu Powiatu Chełmińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/157/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Chełmińskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 8, poz. 160 ze. zm. )Rada Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
§1.
Powołuje się Komisję Budżetu i Mienia w składzie:
 
1)    Wojciech Cabaj
2)    Barbara Konieczna
3)    Dariusz Śliwiński
4)    Krzysztof Poliwko
5)    Damian Kołodziejek
 
§2.
Ustala się, że przedmiotem działania Komisji Budżetu i Mienia będą następujące zagadnienia:
1)    działalność finansowa zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych,
2)    gospodarka nieruchomościami,
3)    geodezja, kartografia i kataster,
4)    utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
5)    administracja architektoniczno – budowlana.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                 Przewodniczący Rady
Powiatu Chełmińskiego
                                         
       Paweł Marwitz
 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Wydział Organizacyjny
Opublikował: Alicja Arendt-Pera (8 maja 2024, 11:07:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 74