string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr I /9/2024Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 7 maja 2024w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska Rady Powiatu Chełmińskiego, określenia przedmiotu jej działania i składu osobowegoNa podstawie art 17 ust.1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 r. poz. 107) oraz § 63 ust.2 Statutu Powiatu Chełmińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/157/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Chełmińskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 8, poz. 160 ze. zm. )

Uchwała nr I /9/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7 maja 2024


w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska Rady Powiatu Chełmińskiego, określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego

Na podstawie art 17 ust.1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 r. poz. 107) oraz § 63 ust.2 Statutu Powiatu Chełmińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/157/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Chełmińskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 8, poz. 160 ze. zm. )Rada Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
§1.
Powołuje się Komisję Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska w składzie:
 
1)    Mirosław Kurdynowski
2)    Damian Kołodziejek
3)    Piotr Siębor
4)    Wojciech Cabaj
5)    Krzysztof Poliwko
 
§2.
Ustala się, że przedmiotem działania Komisji Bezpieczeństwa, Dróg
i Środowiska będą następujące zagadnienia:
1)      transport zbiorowy i drogi publiczne,
2)      porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,
3)      obronność,
4)      ochrona środowiska i przyrody,
5)      rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe,
6)      ochrona praw konsumenta.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Powiatu Chełmińskiego
                                                                            Paweł Marwitz
 

metryczka


Odpowiada za treść: Wydział Organizacyjny
Opublikował: Alicja Arendt-Pera (8 maja 2024, 11:06:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 59