string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr I /18/2024Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 7 maja 2024w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Chełmińskiego Na podstawie art 12 pkt. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 r. poz. 107), art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 r., poz. 530), §3 pkt 1 i §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1960 ze zm. ),

Uchwała nr I /18/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7 maja 2024


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Chełmińskiego

Na podstawie art 12 pkt. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 r. poz. 107), art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 r., poz. 530), §3 pkt 1 i §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1960 ze zm. ),Rada Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
§1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Starosty Chełmińskiego obejmujące następujące składniki:
1)     wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 100% maksymalnej wysokości wynikającej z Załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla starosty w powiecie do 60 tys. mieszkańców,
2)     dodatek funkcyjny stanowiący 100% maksymalnej wysokości wynikającej z Załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla starosty w powiecie do 60 tys. mieszkańców,
3)     pozostałe składniki wynagrodzenia zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
§2.   Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.
 
§3.  Traci moc Uchwała Nr XXIV/181/2021 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Chełmińskiego.
 
§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                      Powiatu Chełmińskiego
                                                                                                                                                                                                              Paweł Marwitz

metryczka


Odpowiada za treść: Wydział Organizacyjny
Opublikował: Alicja Arendt-Pera (8 maja 2024, 11:04:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 69