string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr I /13/2024Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 7 maja 2024w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu ChełmińskiegoNa podstawie § 113 Statutu Powiatu Chełmińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/157/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Chełmińskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 8, poz. 160 ze zm. )

Uchwała nr I /13/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7 maja 2024


w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Chełmińskiego

Na podstawie § 113 Statutu Powiatu Chełmińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/157/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Chełmińskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 8, poz. 160 ze zm. )Rada Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje :
 
§ 1.
Powołuje się na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Powiatu Chełmińskiego Mariusza Krzemińskiego
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady
Powiatu Chełmińskiego
 
       Paweł Marwitz
 
 
 
 
 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Wydział Organizacyjny
Opublikował: Alicja Arendt-Pera (8 maja 2024, 11:00:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 55