string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr I /12/2024Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 7 maja 2024w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu ChełmińskiegoNa podstawie § 95 ust. 1 Statutu Powiatu Chełmińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/157/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Chełmińskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 8, poz. 160 ze zm. )

Uchwała nr I /12/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7 maja 2024


w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego

Na podstawie § 95 ust. 1 Statutu Powiatu Chełmińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/157/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Chełmińskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 8, poz. 160 ze zm. )Rada Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje :
 
 
§ 1.
Powołuje się na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego Violettę Gryszan.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
  Przewodniczący Rady
Powiatu Chełmińskiego
 
       Paweł Marwitz
 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Wydział Organizacyjny
Opublikował: Alicja Arendt-Pera (8 maja 2024, 10:59:40)

Ostatnia zmiana: Alicja Arendt-Pera (8 maja 2024, 11:23:04)
Zmieniono: korekta tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 64