string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr I /4/2024Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 7 maja 2024w sprawie wyboru Wicestarosty ChełmińskiegoNa podstawie art. 12 pkt. 2 oraz art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 r., poz. 107)

Uchwała nr I /4/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7 maja 2024


w sprawie wyboru Wicestarosty Chełmińskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 2 oraz art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 r., poz. 107)Rada Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
W wyniku tajnego głosowania wybiera się na Wicestarostę Chełmińskiego Dorotę Żulewską.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady
Powiatu Chełmińskiego
        
                                                                                         Paweł Marwitz

metryczka


Odpowiada za treść: Wydział Organizacyjny
Opublikował: Alicja Arendt-Pera (8 maja 2024, 10:53:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 46