string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr I /5/2024Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 7 maja 2024w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w ChełmnieNa podstawie art. 12 pkt. 2 oraz art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 r. poz. 107) oraz § 19 ust. 2 Statutu Powiatu Chełmińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/157/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Chełmińskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 8, poz. 160 ze. zm. )

Uchwała nr I /5/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7 maja 2024


w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Chełmnie

Na podstawie art. 12 pkt. 2 oraz art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 r. poz. 107) oraz § 19 ust. 2 Statutu Powiatu Chełmińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/157/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Chełmińskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 8, poz. 160 ze. zm. )Rada Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
W wyniku tajnego głosowania wybiera się na członków Zarządu Powiatu w Chełmnie następujących radnych:
 
1.    Damiana Kołodziejka
2.    Krzysztofa Poliwko
3.    Dariusza Śliwińskiego
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Przewodniczący Rady
Powiatu Chełmińskiego
                                                                              Paweł Marwitz
 
 
 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Wydział Organizacyjny
Opublikował: Alicja Arendt-Pera (8 maja 2024, 10:44:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 44