string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr I /2/2024Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 7 maja 2024w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Chełmińskiego Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 r. poz. 107) oraz §10 ust. 1 Statutu Powiatu Chełmińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/157/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Chełmińskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 8, poz. 160 ze. zm. )

Uchwała nr I /2/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7 maja 2024


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Chełmińskiego

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 r. poz. 107) oraz §10 ust. 1 Statutu Powiatu Chełmińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/157/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Chełmińskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 8, poz. 160 ze. zm. )Rada Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
W wyniku tajnego głosowania wybiera się na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Chełmińskiego Janusza Błażejewicza.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady
Powiatu Chełmińskiego 
 Paweł Marwitz
 
 
 
 
 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Wydział Organizacyjny
Opublikował: Alicja Arendt-Pera (8 maja 2024, 10:42:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 43