string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr I /3/2024Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 7 maja 2024w sprawie wyboru Starosty ChełmińskiegoNa podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 r. poz. 107)

Uchwała nr I /3/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7 maja 2024


w sprawie wyboru Starosty Chełmińskiego

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 r. poz. 107)Rada Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
W wyniku tajnego głosowania wybiera się na Starostę Chełmińskiego Zdzisława Gamańskiego.
 
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady
Powiatu Chełmińskiego
  Paweł Marwitz 
 
                                                                                                                     

metryczka


Odpowiada za treść: Wydział Organizacyjny
Opublikował: Alicja Arendt-Pera (8 maja 2024, 10:41:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 59