string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 438Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 24 kwietnia 2024w sprawie ustalenia regulaminu Plebiscytu na Nauczyciela Roku 2024Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107)

Uchwała nr 438
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 24 kwietnia 2024


w sprawie ustalenia regulaminu Plebiscytu na Nauczyciela Roku 2024

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107)


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
 
§  1. Ustala się regulamin Plebiscytu na Nauczyciela Roku 2024, zatrudnionego w szkole lub placówce oświatowej zlokalizowanej na terenie powiatu chełmińskiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Środki przeznaczone na nagrody finansowe w Plebiscycie na Nauczyciela Roku 2024, będą pochodzić ze środków własnych powiatu, zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2024 rok.
       
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu. 
 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                  
 
                       
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
załącznik do uchwały (89kB) word   
załącznik do Regulaminu (61kB) word
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (25 kwietnia 2024, 15:07:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 74