string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 97/2008Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 28 maja 2008w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałegoNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806 z 2003 r. Nr 162 poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 poz.1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218).

Uchwała nr 97/2008
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28 maja 2008


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806 z 2003 r. Nr 162 poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 poz.1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218).


Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża zgodę na sprzedaż środka trwałego o numerze inwentarzowym VII-741-02 - pojazdu FSO Polonez ATU 1.6 KAT (rok produkcji 1997), stanowiącego własność powiatu, za kwotę 1.100 zł.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (29 maja 2008, 13:33:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3757