string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 96/2008Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 28 maja 2008w sprawie zatwierdzenia regulaminu VIII edycji konkursu „Piękna Zagroda”Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13) i 21) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806 z 2003 r. Nr 162 poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218)

Uchwała nr 96/2008
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28 maja 2008


w sprawie zatwierdzenia regulaminu VIII edycji konkursu „Piękna Zagroda”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13) i 21) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806 z 2003 r. Nr 162 poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218)


Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się regulamin VIII edycji konkursu „Piękna Zagroda”.

§ 2.
Regulamin, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się staroście chełmińskiemu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański


Załączniki:
Regulamin konkursu (36kB) plik
Karta zgłoszenia (24kB) plik

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (29 maja 2008, 12:54:35)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (3 czerwca 2008, 12:05:24)
Zmieniono: dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3891