string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr XL/292/2024Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 26 marca 2024w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT do roku 2030 (z perspektywą do roku 2040)Na podstawie art. 12 pkt 9ca ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), w związku z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2024 r. poz. 324),

Uchwała nr XL/292/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 26 marca 2024


w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT do roku 2030 (z perspektywą do roku 2040)

Na podstawie art. 12 pkt 9ca ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), w związku z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2024 r. poz. 324),


Rada Powiatu Chełmińskiego
uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT do roku 2030 (z perspektywą do roku 2040) w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chełmińskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   
Przewodniczący Rady 
Powiatu Chełmińskiego   
/-/ Janusz Błażejewicz

załącznik do uchwały (7554kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (3 kwietnia 2024, 09:52:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54