string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr XXXIX/287/2024Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 27 lutego 2024w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego za 2023 rokNa podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 107)

Uchwała nr XXXIX/287/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27 lutego 2024


w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego za 2023 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 107)


Rada Powiatu Chełmińskiego
   uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się sprawozdania z działalności za 2023 rok Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego:
1)    Komisji Budżetu i Mienia, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2)    Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3)    Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
4)    Komisji Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
5)    Komisji Rewizyjnej, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Chełmińskiego.
 
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Z-ca Przewodniczącego
Rady Powiatu
/-/ Magdalena Pudło


załącznik nr 1 do Uchwały (16kB) word
załącznik nr 2 do Uchwały (37kB) word
załącznik nr 3 do Uchwały (41kB) word
załącznik nr 4 do Uchwały (16kB) word
załącznik nr 5 do Uchwały (15kB) word
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (1 marca 2024, 10:18:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119