string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr XXXIX/285/2024Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 27 lutego 2024w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w ChełmnieNa podstawie art. 12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107) oraz § 21 ust.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. z 2021 poz.2284)

Uchwała nr XXXIX/285/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27 lutego 2024


w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie

Na podstawie art. 12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107) oraz § 21 ust.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. z 2021 poz.2284)


Rada Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Po zapoznaniu się z rocznym sprawozdaniem z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatów Rada Powiatu pozytywnie ocenia działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie za rok 2023.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Z-ca Przewodniczącego
Rady Powiatu
/-/ Magdalena Pudło
 
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (1 marca 2024, 10:02:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98