string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr XXXIX/278/2024Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 27 lutego 2024w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44)

Uchwała nr XXXIX/278/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27 lutego 2024


w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44)


uchwala, co następuje:
 
§ 1.  Uchwala się podział środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały w wysokości 2 157 333,00 zł., z tego:
 
1)  na rehabilitację zawodową                                        60 000 - zł
 
2)  na rehabilitację społeczną                                    2 097 333 - zł
 
w tym na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 1 010 880 - zł
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Chełmnie.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Z-ca Przewodniczącego Rady Powiatu
/-/ Magdalena Pudło 


załącznik do uchwały (36kB) excel   
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (1 marca 2024, 09:22:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111