string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 420/2024Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 14 lutego 2024w sprawie ustalenia regulaminu Plebiscytu na Sportowca Powiatu Chełmińskiego Roku 2023Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107)

Uchwała nr 420/2024
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 14 lutego 2024


w sprawie ustalenia regulaminu Plebiscytu na Sportowca Powiatu Chełmińskiego Roku 2023

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107)


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala co następuje

§ 1. Ustala się regulamin Plebiscytu na Sportowca Powiatu Chełmińskiego Roku 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki przeznaczone na nagrody w Plebiscycie na Sportowca Powiatu Chełmińskiego Roku 2023, będą pochodzić ze środków własnych powiatu, zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2024 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański


Regulamin Plebiscytu: POBIERZ (83kB) word

Załączniki do regulaminu:
1. Formularz osiągnięć sportowych za 2023 rok (Nadzieja Sportu): POBIERZ (49kB) word
2. Formularz osiągnięć sportowych za 2023 rok (Sport młodzieżowy/Senior): POBIERZ (53kB) word
3. Formularz osiągnięć sportowych za 2023 rok (Sportowiec 25 – lecia Powiatu Chełmińskiego): POBIERZ (51kB) word
4. Formularz osiągnięć sportowych za 2023 rok (Drużynowy Sukces 2023): POBIERZ (46kB) word
5. Zgłoszenie kandydata do tytułu Przyjaciel Sportu 25-lecia Powiatu Chełmińskiego: POBIERZ (32kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Sara Mielcarska-Ostrowska
Opublikował: Dariusz Banach (15 lutego 2024, 15:27:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 187