string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 391Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 23 sierpnia 2023w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla studentów uczelni wyższej kształcących się na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, farmacja, fizjoterapia lub analityka medycznaNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.)1 oraz § 8 ust. 1 Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów uczelni wyższej kształcących się na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, farmacja, fizjoterapia lub analityka medyczna stanowiącego załącznik do Uchwały NR XXXIV/248/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 maja 2023 r.

Uchwała nr 391
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23 sierpnia 2023


w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla studentów uczelni wyższej kształcących się na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, farmacja, fizjoterapia lub analityka medyczna

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.)1 oraz § 8 ust. 1 Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów uczelni wyższej kształcących się na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, farmacja, fizjoterapia lub analityka medyczna stanowiącego załącznik do Uchwały NR XXXIV/248/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 maja 2023 r.


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
   
§ 1. Powołuje się Komisję Stypendialną, której celem jest wytypowanie kandydatur do otrzymania stypendiów dla studentów kształcących na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo,  ratownictwo medyczne, farmacja, fizjoterapia lub analityka medyczna,  w składzie:
1. Członkowie Zarządu Powiatu:
- Małgorzata Giżyńska – przewodniczący,
- Wojciech Bińczyk ,
2. Pracownicy Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chełmnie:
- Dorota Ćwik,
- Lidia Piechota.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (28 sierpnia 2023, 11:24:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122