string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 389Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 23 sierpnia 2023w sprawie uchwalenia Regulaminu Powiatowego Konkursu „Jesteśmy Eko – II edycja”Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1) i 13) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. t.j. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.[1])

Uchwała nr 389
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23 sierpnia 2023


w sprawie uchwalenia Regulaminu Powiatowego Konkursu „Jesteśmy Eko – II edycja”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1) i 13) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. t.j. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.[1])


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
 
 
§ 1. Zatwierdza się Regulamin Powiatowego Konkursu „Jesteśmy Eko – II edycja”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
  załącznik do uchwały (33kB) word
 
 

[1] Dz.U.2023.572

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (28 sierpnia 2023, 11:16:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 132