string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 385Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 9 sierpnia 2023w sprawie zaliczenia drogi, położonej w miejscowości Starogród Dolny na działkach nr 271 i 735/1 (obręb Starogród), na terenie gminy Chełmno, do kategorii dróg gminnych.Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm. [1]), a także art. 7 ust. 2 oraz art. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z późn. zm. [2])

Uchwała nr 385
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 9 sierpnia 2023


w sprawie zaliczenia drogi, położonej w miejscowości Starogród Dolny na działkach nr 271 i 735/1 (obręb Starogród), na terenie gminy Chełmno, do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm. [1]), a także art. 7 ust. 2 oraz art. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z późn. zm. [2])


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Opiniuje się pozytywnie zaliczenie drogi, położonej w miejscowości Starogród Dolny na działkach nr 271 i 735/1 (obręb Starogród), na terenie gminy Chełmno, do kategorii dróg gminnych.                                 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.
 
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 760, poz. 1193.
 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (22 sierpnia 2023, 09:51:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126