string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 382Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 20 lipca 2023w sprawie zatwierdzenia regulaminu powiatowego konkursu na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” Dożynki Powiatowo–Gminne Papowo Biskupie 2023.Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( T. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.)1

Uchwała nr 382
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 20 lipca 2023


w sprawie zatwierdzenia regulaminu powiatowego konkursu na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” Dożynki Powiatowo–Gminne Papowo Biskupie 2023.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( T. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.)1


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Zatwierdza się regulamin konkursu na „Najładniejszy wieniec dożynkowy”.
 
§ 2.  Regulamin, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
załącznik do uchwały (46kB) word   
 
 
 
 
 
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 572.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (22 sierpnia 2023, 09:45:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117