string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 373Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 6 lipca 2023w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi nr 1548C Solec Kujawski – Nowa Wieś Wielka, na odcinku od km 10+538 do km 11+664, położonym w gminie Nowa Wieś Wielka na terenie powiatu bydgoskiegoNa podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm. [1]), a także art. 6a ust. 2, art. 7a oraz art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z późn. zm. [2])

Uchwała nr 373
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 6 lipca 2023


w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi nr 1548C Solec Kujawski – Nowa Wieś Wielka, na odcinku od km 10+538 do km 11+664, położonym w gminie Nowa Wieś Wielka na terenie powiatu bydgoskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm. [1]), a także art. 6a ust. 2, art. 7a oraz art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z późn. zm. [2])


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Opiniuje się pozytywnie pozbawienie kategorii drogi powiatowej drogi nr 1548C Solec Kujawski – Nowa Wieś Wielka, na odcinku od km 10+538 do km 11+664, położonym w gminie Nowa Wieś Wielka na terenie powiatu bydgoskiego.                                  
 
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.
 
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 760.
 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (12 lipca 2023, 13:57:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150