string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 309Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 30 sierpnia 2022w sprawie wyrażenia opinii, dotyczącej inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 060119C w Nowych Dobrach”Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), a także art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176)

Uchwała nr 309
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 30 sierpnia 2022


w sprawie wyrażenia opinii, dotyczącej inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 060119C w Nowych Dobrach”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), a także art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176)


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Opiniuje się pozytywnie realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 060119C w Nowych Dobrach”.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (27 grudnia 2022, 10:38:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182